Bạn có thể báo cáo BRP Card bị mất từ bên trong hoặc bên ngoài Vương quốc Anh. Home Office sẽ liên hệ với bạn trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày báo cáo.

Có thể nhờ người khác báo cáo giúp (đại diện pháp lý, tổ chức từ thiện, chủ lao động, trường) Bạn sẽ không thể sử dụng BRP Card nếu tìm thấy nó sau khi báo cáo bị mất.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ DU HỌC ANH – 7 TIPS YOU NEED TO KNOW

5 LƯU Ý KHI TÌM NHÀ Ở TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

KINH NGHIỆM DU LỊCH BẰNG TÀU CHO SINH VIÊN TẠI UK

Làm thế nào khi thẻ BRP bị mất?

Thẻ BRP bị mất trong Vương quốc Anh

Nếu BRP Card có giá trị từ 03 tháng trở lên, hãy báo cáo và đăng ký BRP thay thế trong vòng 3 tháng kể từ khi mất. Nếu không bạn có thể bị phạt tới 1.000 bảng Anh và buộc phải rời khỏi Vương quốc Anh.

Nếu BRP có giá trị từ 03 tháng trở xuống, bạn phải thực hiện một trong những điều sau:

 • Hãy Xin BRP thay thế nếu bạn định rời và nhập cảnh lại Vương quốc Anh trong vòng 3 tháng kể từ ngày hết hạn
 • Xin gia hạn thị thực nếu bạn muốn ở lại Vương quốc Anh sau ngày hết hạn – nếu được cấp, bạn sẽ tự động nhận được BRP mới
 • Báo cáo việc bị mất hoặc bị đánh cắp nếu bạn không có ý định ở lại Vương quốc Anh sau ngày hết hạn

Thẻ BRP bị mất ngoài Vương quốc Anh

 • Bạn phải báo cáo BRP bị mất hoặc bị đánh cắp bên ngoài Vương quốc Anh.
 • Không thể đăng ký BRP thay thế bên ngoài Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải đăng ký ‘thị thực BRP thay thế’ với giá 154 bảng Anh. Thị thực này cho phép bạn nhập cảnh lại Vương quốc Anh một lần duy nhất. Thị thực BRP thay thế không thay thế BRP bị mất hoặc bị đánh cắp.
 • Bạn sẽ cần phải làm đơn xin nhập cư trên trang web của chính phủ Vương quốc Anh.
 • Khi trở lại Vương quốc Anh, bạn phải xin giấy phép cư trú sinh trắc học mới trong vòng 1 tháng kể từ khi đến.
 • Có thể đăng ký BRP thay thế khi trở về Vương quốc Anh trong vòng 3 tháng kể từ khi báo mất trừ khi bạn có lý do chính đáng, chẳng hạn như không thể quay lại Vương quốc Anh trong thời gian đó.
 • Nếu bạn đã đi hơn 2 năm và bị mất giấy tờ chứng minh quyền sống ở Vương quốc Anh, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Cư trú trở lại.

GHI CHÚ

 • Biometric Residence Permit Card (BRP Card): Giấy phép cư trú sinh trắc học
 • BRP thay thế (Replacement BRP): Giấy phép cư trú sinh trắc học thay thế
 • Thị thực BRP thay thế (Replacement BRP Visa): Thị thực giấy phép cư trú sinh trắc học thay thế

CÁC LINK ĐƯỢC DỀ CẬP TRONG BÀI

Previous post [ÚC -BREAKING NEWS 2020] ÚC XÉT CẤP VISA TRỞ LẠI SAU 6 THÁNG
Next post 4 CÁCH TÌM VIỆC LÀM THÊM KHI DU HỌC ANH QUỐC

Leave a Reply

%d bloggers like this: