Đại học Warwick là được khởi nguồn từ chính phủ Vương quốc Anh nhằm cải thiện chất lượng giáo dục đại học. Vào năm 1965, trường được chính thức mở cửa. Trong vòng một vài năm kể từ khi thành lập, trường đại học này đã được xếp vào danh sách những tổ chức học thuật tốt nhất thế giới. Đối với những sinh viên xứng đáng, trường đại học cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và nghiên cứu có liên quan. Đây là một trong những tổ chức giáo dục, nghiên cứu, phát triển đẳng cấp nhất thế giới, nơi sẽ cho bạn một môi trường học tập lý tưởng.

Application Deadline: March 31, 2022

Miêu tả học bổng

 • University or Organization: University of Warwick
 • Department: Department of Chemistry
 • Course Level: Masters
 • Awards: £12,500
 • Number of Awards: Two
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Overseas students
 • The award can be taken in the UK

Điều kiện apply     

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Eligible Course or Subjects: Taught Masters degree in Chemistry
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must have a UK Undergraduate First class degree or equivalent.

Hướng dẫn apply

 • How to Apply: For applying, aspirants are needed to take admission in a master’s degree at the University of Warwick. After being enrolled, applicants can apply for this funding award.
 • Supporting Documents: You must upload your degree certificate, transcripts, and a personal statement that explains your specific research interests and why you should be considered for this award.
 • Admission Requirements: For taking part in this studentship, candidates are required to meet the entry requirement at the University.
 • Language Requirement: Applicants need to demonstrate that they have a good level of written and spoken English, as most of the programs are taught entirely in English.

Quyền lợi học bổng

The University of Warwick will provide an award amount of £12,500 to the high achieving students for master’s study.

Apply học bổng ngay tại đây

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [Share] Du học ở UK 2022 và cái nhìn toàn cầu
Next post [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Glasgow 2022-2023

Leave a Reply

Close

where is this