Học bổng toàn phần 100% học phí dành riêng cho những sinh viên quốc tế đến từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ kém phát triển nhất, thu nhập thấp hoặc trung bình thấp. Giải thưởng sẽ được trao cho chương trình MSc in Global Plant Health.

Phòng thí nghiệm Sainsbury là một viện nghiên cứu nằm tại Công viên Nghiên cứu Norwich ở Norwich, Norfolk, Anh. Phòng thực hiện những nghiên cứu sinh học cơ bản và phát triển công nghệ về các khía cạnh của bệnh thực vật, khả năng kháng bệnh của thực vật và sự cộng sinh của vi sinh vật trong thực vật. Phòng thí nghiệm Sainsbury cam kết tuân theo tiêu chuẩn cao nhất về nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng về tương tác giữa thực vật và vi sinh vật phân tử và cung cấp một môi trường đào tạo xuất sắc giúp chuẩn bị cho các sinh viên tài năng sau đại học, các nhà khoa học sau tiến sĩ và các nhà lãnh đạo nhóm khởi nghiệp sớm xuất sắc trong sự nghiệp của họ.

Application Deadline: July 31, 2022

Miêu tả học bổng

 • University or Organization: The Sainsbury Laboratory
 • Department: NA
 • Course Level: Masters
 • Awards: Full cost of the tuition fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK

Điều kiện apply học bổng

 • Eligible Countries: All international students can apply.
 • Eligible Course or Subjects: Students can undertake MSc in Global Plant Health at the Sainsbury Laboratory.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be a national of or domiciled in a least-developed, low-income, or lower-middle-income country or territory as defined by the Overseas Development Agency Development Assistance Committee.
 • The applicants must be in receipt of an offer of a place on the UEA MSc in Global Plant Health.

Hướng dẫn apply học bổng

 • How to Apply: Application for admission can be completed and submitted online. Students that have applied and been accepted in the MSc in Global Plant Health will be considered.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Official transcripts
 • Two references
 • Personal statement
 • CV
 • Research proposal
 • Admission Requirements: The applicants are required to have at least a 2:1 bachelor’s degree.  
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.5
 • PTE – 67

Quyền lợi sinh viên du học Anh

The Sainsbury Laboratory will provide the full cost of the tuition fee (£29,000 for 2022/23), maintenance grant (exact value at the UKRI postgraduate researcher stipend level to be determined for 2022/23; in 2021/22, it was £15,609) and an additional £4,000 for travel costs (subject to valid economy class travel receipts) to the selected students.

Apply Học bổng tại đường Link này

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [Học bổng du học Anh 2022] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học INTO Progressors Scholarships Tại Đại Học Queen’s University Belfast 2022-2023
Next post [Học bổng du học Anh 2022] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Tại European Molecular Biological Laboratory (EMBL) 2022

Leave a Reply

Close

where is this