Đại học Swansea xin thông báo Học bổng Nghiên cứu Xuất sắc được Tài trợ Hoàn toàn cho chương trình nghiên cứu tiến sĩ toàn thời gian, bắt đầu vào tháng 10 năm 2022 cho sinh viên quốc tế.

Học bổng nghiên cứu có thể được cung cấp cho chương trình Tiến sĩ ở bất kỳ ngành nào trong số các ngành khác nhau tại Swansea. Toàn bộ học phí sẽ được đài thọ cùng với khoản trợ cấp hàng năm là £ 15,900 trong suốt thời gian nghiên cứu.

Đại học Swansea là trường đại học nghiên cứu công lập và nằm trong số 30 cơ sở nghiên cứu hàng đầu tại Vương quốc Anh. Trường tôn vinh di sản của thành phố Swansea và phấn đấu trở thành trường Đại học của khu vực.

Tại sao chọn học tại Đại học Swansea? Đại học Swansea nuôi dưỡng sự độc lập và coi tư duy phản biện là mục đích cơ bản của trường. Sinh viên của Swansea kiên cường đối mặt với những thách thức toàn cầu và thích ứng với sự thay đổi của thế giới làm việc. Trường cam kết đối với sức khỏe tinh thần và phúc lợi của học sinh, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ học sinh.

Application Deadline: 15th December 2021

Miêu tả học bổng

 • University or Organization: Swansea University
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: Tuition fee and Stipend
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK.

Điều kiện apply học bổng

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Eligible Course or Subjects: PhD programme in any discipline at the School of Aerospace, Civil, Electrical, General and Mechanical Engineering, School of Engineering and Applied Sciences, School of Mathematics and Computer Science, School of Biosciences, Geography and Physics, School of Culture and Communication, Education, Media Studies and Politics (Across different schools),  Law, Criminology, Sociology and Social Policy (across different schools), Business, Management, Economics and Finance (across different schools), Medical School, School of Psychology, or School of Health and Social Care at Swansea can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be commencing research study in October 2022.
 • The applicants should be able to demonstrate a pass with a minimum grade average of at least 70% for their part-one master’s degree modules and submit their dissertation by no later than 30/09/2022.

Hướng dẫn apply

 • How to Apply: Students must log in to the online application system of the university to make an admission application. Applications details for the scholarship can be obtained at the bottom of this
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Resume
 • Personal statement
 • Copy of qualification to date
 • Academic references
 • Academic transcripts
 • Admission Requirements: Candidates must have attained, or must be expected to attain, a first-class honours degree and/or a distinction at master’s level.
 • Language Requirement: Students must have IELTS 6.5 overall (with a score of at least 6.5 in each individual component) or equivalent that is recognised by Swansea University.

Quyền lợi học bổng

Each scholarship awarded will cover the full cost of UK Tuition fees of the selected students and provide them with a stipend of £15,900 per annum.

Apply học bổng ngay hôm nay

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post Khi Nào Bạn Nên Bắt Đầu Suy Nghĩ Về Sự Nghiệp?
Next post [Tips] Làm 3 điều sau để các năm học tiến sĩ có giá trị

Leave a Reply

Close

where is this