Học bổng toàn phần dành cho Chương trình Sinh viên Tiến sĩ được tài trợ hoàn toàn do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (ESRC) tại Đại học Goldsmiths London tài trợ.

Có đến 40 suất học bổng có sẵn cho sinh viên quốc tế sẽ đủ điều kiện nhận tất cả các suất học bổng sau đại học do UKRI tài trợ cho đầu năm học 2022/2023. Đây là chương trình học bổng được tài trợ hoàn toàn chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Được thành lập vào năm 1909, Đại học London’s Goldsmiths bao gồm 20 khoa học thuật cung cấp các bằng cấp sau đại học và đại học trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các khóa học nhằm giúp sinh viên thành công trong việc học lên cao và truyền cảm hứng cho họ theo đuổi nghề thợ kim hoàn.

Tại sao muốn học tại Goldsmiths, University of London? Bạn sẽ có tùy chọn làm việc theo nhiều cách khác nhau và giữa các khoa tại trường đại học. Bạn sẽ làm việc với những người từ nhiều nền tảng và chuyên môn khác nhau để đưa ra các giải pháp sáng tạo và hấp dẫn.

Application Deadline: December 3, 2021

Miêu tả học bổng

 • University or Organization: Goldsmiths University of London
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral degree
 • Awards: Fully-funded
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Up to 40
 • Nationality: International students
 • The program can be taken in the UK

Điều kiện Apply

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Doctoral degree in the following SeNSS disciplinary pathways:
 • Education
 • Psychology
 • Social Anthropology
 • Sociology (students with relevant social science research interests in Media, Communications and Cultural Studies, may apply under the Sociology pathway)
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • You should normally have (or expect to be awarded) a taught Master’s in a relevant subject area.
 • International students can apply for these scholarships.

Hướng dẫn Apply

 • How to Apply: Before applying for the scholarship, applicants must have applied for admission in the following SeNSS disciplinary pathways:
 • Education
 • Psychology
 • Social Anthropology
 • Sociology (students with relevant social science research interests in Media, Communications, and Cultural Studies, may apply under the Sociology pathway). After being a university student, you must apply for the funding programme.
 • Supporting Documents: University requires the photocopies of official college or university degree certificates and transcripts, you will be asked to upload a personal statement.
 • Admission Requirements: Applicants should check all the entry requirements of the university.
 • Language Requirements: To study at Goldsmiths, you will need to demonstrate that you have a good level of written and spoken English. Programmes requires IELTS 7.5/7.0/6.5/6.0/5.5: Successful completion will meet English language requirements.

Quyền lợi học bổng

International students will be eligible for all UKRI-funded postgraduate studentships for the start of the 2022/23 academic year. The award will cover a stipend to support living costs (£17,609 for 2021/22) and tuition fees at the international rate (with funding provided by Goldsmiths and the UKRI).Apply học bổng tại đây ngay

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [Share] Tìm kiếm cơ hội thực tập cho du học sinh
Next post [Share] Du học ở UK 2022 và cái nhìn toàn cầu

Leave a Reply

Close

where is this