Metaprogramming là gì?

Một số trang ở Việt Nam dịch là Siêu lập trình hoặc lập trình Siêu hình – nhưng mình sẽ gọi là metaprogramming cho hợp meta. Metaprogramming là một kỹ thuật lập trình trong đó các chương trình máy tính có khả năng coi các chương trình khác là dữ liệu của chúng. Nó có nghĩa là một chương trình có thể được thiết kế để đọc, tạo, phân tích hoặc chuyển đổi các chương trình khác, và thậm chí tự sửa đổi trong khi chạy. Trong một số trường hợp, điều này cho phép các lập trình viên giảm thiểu số lượng dòng mã để thể hiện một giải pháp, do đó giảm thời gian phát triển. Nó cũng cho phép các chương trình linh hoạt hơn để xử lý hiệu quả các tình huống mới mà không cần biên dịch lại.

Metaprograming bắt đầu được sử dụng vào những năm 1970 và 1980 bằng cách sử dụng các ngôn ngữ xử lý danh sách như LISP. Máy phần cứng LISP phổ biến vào những năm 1980 và cho phép các ứng dụng có thể xử lý mã. Ngày nay thì đây là mảng bắt buộc trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo – machine learning.

Metaprogramming dễ hiểu hơn là gì?

Mark Zuckerberg is using BBQ sauce as a book stopper : r/funny
trên kệ của Mark có 1 lọ BBQ

Có một anh chàng đang ráp xe đạp.

Sau đó anh ta nhân ra ráp không đủ cung, nên anh ấy làm 1 nhà máy ráp xe đạp.

Anh ta nhân thấy nhà máy thực hiện công việc hiệu quả hơn, nên anh quyết định bỏ nghề ráp xe đạp mà từ giờ sẽ ráp nhà máy ráp xe đạp.

Sau đó anh ta lại lười, và viết 1 con AI chuyên thiết kế nhà máy ráp xe đạp hiệu quả và tối ưu nhất.

Cứ liên tục như vậy, anh ta đang meta programming dần dần.

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post Kỹ thuật điều khiển và Tự Động Hóa tại Anh
Next post Học phí Du học Anh MBA 2022 2023

Leave a Reply

Close

where is this