Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử Châu Âu – EMBL  – đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong European Institute of Bioinformatics – Viện Tin sinh học Châu Âu. EMBL năm 2022 cấp học bổng dành cho các ứng viên trong nước và quốc tế có bằng Tiến sĩ và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 

Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử Châu Âu là một tổ chức nghiên cứu sinh học phân tử với nhiệm vụ cốt lõi là cung cấp tài nguyên. EMBL được xếp hạng là viện nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu về sinh học và đã được xếp hạng thứ 13 trên toàn thế giới dựa trên các ấn phẩm khoa học.

Tại sao tham gia EMBL? EMBL làm việc với nhiều dự án hợp tác khác dựa trên nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn của mình về khám phá hóa chất, drug discovery, target selection, modeling, và AI.

Application Deadline: 23rd November 2021

Miêu tả học bổng

 • University or Organization: European Molecular Biological Laboratory
 • Department: European Bioinformatics Institute
 • Course Level: Postdoctoral
 • Award: Salary and Allowances
 • Number of Awards: 1
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Domestic and International
 • The award can be taken in Europe.

Điều kiện Apply

 • Eligible Countries: All international and domestic students are eligible to apply for this position.
 • Eligible Course or Subjects: Students can apply for a position at the European Bioinformatics Institute of EMBL.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have a broad knowledge of major informatics resources relevant to chemogenomics and drug discovery.
 • The applicants must have experience working with chemical structure data and formats.
 • The applicants must have a high degree of proficiency in SQL and relational database design, implementation, and use and in relevant programming/scripting language.

Hướng dẫn Apply:

 • How to Apply: Applications for this position are to be made on the online system of the institute. Students that meet the eligibility criteria will be considered and selected further.
 • Supporting Documents: The students are required to submit a cover letter and a CV.
 • Admission Requirements: The applicants are required to have a PhD (or equivalent) in chemical, biological, biomedical, or bioinformatics science and a minimum of five years of practical experience in scientific data management, database design, and resource delivery.
 • Language Requirement: The students must have good English communication skills.

Quyền lợi học bổng

The selected students will be provided the following:

 • Monthly family, child and non-resident allowances, annual salary review, pension scheme including 17% employer contribution, death benefit, long-term care, accident-at-work, and unemployment insurances (monthly salary starting at £3,577 or £4,103 after tax)
 • Private medical insurance for you and your immediate family (including all prescriptions and generous dental & optical cover)
 • 30 days annual leave per year, in addition to eight bank holidays
 • Relocation package including installation grant
 • Free shuttle bus to and from work, on-site library, subsidized on-site gym and cafeteria, casual dress code, extensive sports, and social club activities
 • On-site nursery, 10 days of child sick leave, generous parental leave, holiday clubs on campus, and monthly family and child allowances
 • Non-UK-residents will be granted visa exemption, education grants for private schooling, financial support to travel back to their home country every second year, and a monthly non-resident allowance.

Apply Now

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [Học bổng Du học Anh 2022] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại The Sainsbury Laboratory 2022-2023
Next post [Học bổng Du học Anh 2022] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Birmingham City 2022 2023

Leave a Reply

Close

where is this