Pfizer đã yêu cầu các nhà quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho phép vắc xin COVID-19 kết hợp của mình để bổ sung khả năng bảo vệ chống lại những người thân omicron mới nhất – một bước quan trọng để mở một chiến dịch tăng cường vào mùa thu.

Pfizer đã yêu cầu các nhà quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho phép vắc xin COVID-19 kết hợp của mình để bổ sung khả năng bảo vệ chống...

Pfizer đã yêu cầu các nhà quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho phép vắc xin COVID-19 kết hợp của mình để bổ sung khả năng bảo vệ chống lại những người thân omicron mới nhất – một bước quan trọng để mở một chiến dịch tăng cường vào mùa thu.

Pfizer đã yêu cầu các nhà quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho phép vắc xin COVID-19 kết hợp của mình để bổ sung khả năng bảo vệ chống...