Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trao hơn 35 triệu đô la cho Chương trình Giáo dục Bản địa Alaska để hỗ trợ trải nghiệm độc đáo của học sinh bản địa Alaska

U.S. Department of Education Awards Over $35 Million to Alaska Native Education Program to Support Unique Experience of Alaska Native StudentsSEPTEMBER 2, 2022Contact:   Press Office, (202) 401-1576, press@ed.govToday, the U.S. Department of...