Các nhà nghiên cứu Đại học Queen Mary lọt vào danh sách 100 nhà khoa học nữ hàng đầu ở Anh