Các thành phố trên thế giới tắt đèn, thắp sáng các tòa nhà tưởng nhớ Nữ hoàng Anh