Chào anh chị, mình có em gái năm nay lên lớp 10. Mình tính định hướng để em ấy săn học bổng du học.