chị cho em hỏi nếu bây giờ em muốn xét học bổng đi du học bậc Đại học ở nước ngoài thì cần những điều kiện gì ạ