Cho em hỏi với hồ sơ như trên thì nên đi nước nào ngành gì để xin được học bổng cao ạ