Đại học Kinh tế TP HCM lấy hai mức điểm sàn là 16 và 20 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nội dung bài viết ẩn

Ngày 1/8, trường Đại học Kinh tế TP HCM công bố mức điểm tối thiểu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Mức điểm này là tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, không nhân hệ số, mỗi môn thi đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Tại cơ sở TP HCM, trường lấy điểm sàn 20 cho tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Ở phân hiệu Vĩnh Long, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 16 cho các ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Thương mại Điện tử, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế, Kinh doanh Nông nghiệp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2021 tại trường THCS Tôn Thất Tùng (quận Tân Phú). Ảnh: Quỳnh Trần
Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2021 tại trường THCS Tôn Thất Tùng (quận Tân Phú). Ảnh: Quỳnh Trần

Trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi của bài thi, điểm thi các môn thi thành phần của bài thi Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển. Không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh).

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự: 1. Kết quả bài thi Toán; 2. Kết quả bài thi tiếng Anh; 3. Thứ tự nguyện vọng.

Lưu ý, trường không tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật. Thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (Toán, Vật Lý, Vẽ mỹ thuật) đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị, ngành Công nghệ truyền thông nộp kết quả điểm thi môn Vẽ mỹ thuật của các trường đại học tổ chức thi năm 2022 như Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Đại học Kiến trúc TP HCM.

Năm 2022, trường Đại học Kinh tế TP HCM tuyển sinh hơn 7.000 chỉ tiêu tại cơ sở TP HCM và 600 chỉ tiêu ở phân hiệu Vĩnh Long. Ngoài phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường áp dụng thêm năm phương thức khác gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT chương trình nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển học sinh giỏi; xét tuyển quá trình học thập theo tổ hợp môn, xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức đợt 1 năm 2022.

Trước đó, trường công bố kết quả xét tuyển, điểm chuẩn của các phương thức: xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài, có chứng chỉ quốc tế; học sinh giỏi; kết quả bài thi đánh giá năng lực. Cơ sở TP HCM lấy điểm bài thi đánh giá năng lực từ 800 trở lên và 500-600 cho phân hiệu Vĩnh Long.

Năm 2021, Đại học Kinh tế TP HCM lấy điểm chuẩn 16 đến 27,5. Tại TP HCM, ngành Marketing (chương trình chuẩn và chất lượng cao) và Kinh doanh quốc tế (cử nhân tài năng) có đầu vào cao nhất 27,5.

Đại học Kinh tế TP HCM lấy hai mức điểm sàn
Đại học Kinh tế TP HCM lấy hai mức điểm sàn là 16 và 20 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ho Chi Minh City University of Economics takes two floor points of 16 and 20 according to the method of calculating high school graduation exam scores in 2022.
On August 1, Ho Chi Minh City University of Economics announced the minimum score for applying for admission based on the results of the 2022 high school graduation exam. This score is the total score of three exams according to the selection combination, plus the priority points for subjects and areas, without multiplying the coefficients, each subject gets more than 1 point on a 10-point scale. Admission test scores are rounded to two decimal places.
At the Ho Chi Minh City campus, the school takes a 20-point floor for all disciplines and training programs. At Vinh Long branch, the point level for receiving applications for admission is 16 for majors/specialties: Business Administration, International Business, Marketing, Logistics and Supply Chain Management, Finance – Banking, Accounting, English language, E-commerce, Tourism and Travel Services Administration, Economic Law, Agribusiness.
Candidates taking the 2021 graduation exam at Ton That Tung Secondary School (Tan Phu District). Photo: Quynh Tran
Candidates taking the 2021 graduation exam at Ton That Tung Secondary School (Tan Phu District). Photo: Quynh Tran
The school only uses the test scores of the test, the test scores of the components of the Natural Science exam in the 2022 high school graduation exam for admission. Do not use the results of the foreign language (English) exam exemption.
In case many candidates have the same admission score at the end of the list and exceed the enrollment quota, the school uses sub-criteria for admission in the following order: 1. Math test results; 2. English test results; 3. Order of wishes.
Note, the school does not organize the art drawing contest. Candidates using the combination V00 (Math, Physics, Art Drawing) apply for admission to Urban Architecture and Communication Technology majors and submit results of the Fine Art Drawing exam of the universities holding the annual exam. 2022 such as Hanoi University of Architecture, Hanoi University of Civil Engineering (Faculty of Architecture), Ho Chi Minh City University of Architecture.
In 2022, Ho Chi Minh City University of Economics enrolls more than 7,000 students at the HCMC campus and 600 at the Vinh Long branch. In addition to the entrance examination method based on the results of the high school graduation exam, the school applies five other methods including direct admission, examination of candidates graduating from high schools with foreign programs and having international certificates; selection of excellent students; The admissions process is based on a combination of subjects, and admission is based on the results of the competency assessment exam of the Vietnam National University, Ho Chi Minh City, held in the first phase in 2022.
Before that, the school announced the results of the entrance examination, the standard scores of the following methods: admission examination for foreign high school graduates with international certificates; Good students; competency test results. The HCM City campus takes the test score of 800 or higher and 500-600 for Vinh Long branch.
In 2021, Ho Chi Minh City University of Economics takes the benchmark score of 16 to 27.5. In Ho Chi Minh City, Marketing (standard and high-quality program) and International Business (talented bachelor’s degree) have the highest entrance 27.5.


* Nguồn Tư vấn du học Anh Quốc – Quốc Tế Du Học Đồng Thịnh dongthinh.co.uk (+84) 96 993.7773 | (+84) 96 1660.266 | (+44) 020 753 800 87 | info@dongthinh.co.uk

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post Một thí sinh Cà Mau trượt đại học vì ngủ quên trong giờ thi tiếng Anh
Next post Phỏng vấn độc quyền: tại sao Nigeria sẽ là người tiếp theo cho thỏa thuận giáo dục song phương với Vương quốc Anh

Leave a Reply

Close

where is this