Dịch Covid-19 hôm nay: Số ca nhiễm lại tăng, cả nước thêm 2.074 F0

Về dịch Covid-19 hôm nay 5-8, Bộ Y tế cho biết đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm, tương đương với thời điểm cách đây gần 3 tháng. Cùng ngày, có 9.481 người khỏi bệnh.

Về dịch Covid-19 hôm nay 5-8, Bộ Y tế cho biết đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm, tương đương với thời điểm cách đây gần 3 tháng. Cùng ngày, có 9.481 người khỏi bệnh.

Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 4-8 đến 16 giờ ngày 5-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.074 ca nhiễm, tăng 62 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm, tương đương với thời điểm cách đây gần 3 tháng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.192.043 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 112.862 ca nhiễm).

Dịch Covid-19 hôm nay: Số ca nhiễm lại tăng, cả nước thêm 2.074 F0 - Ảnh 1.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Trong ngày có 9.481 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.957.655 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 46 ca.

 Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 4-8, có 387.222 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 247.726.474 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 214.312.885 liều: Mũi 1 là 71.308.109 liều; Mũi 2 là 68.875.965 liều; Mũi 3 (vắc-xin Abdala) là 1.513.541 liều; Mũi bổ sung là 13.946.156 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 48.417.467 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 10.251.647 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.922.411 liều: Mũi 1 là 9.054.374 liều; Mũi 2 là 8.708.288 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 3.159.749 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.491.178 liều: Mũi 1 là 8.071.113 liều; Mũi 2 là 4.420.065 liều.

Regarding the Covid-19 epidemic today 5-8, the Ministry of Health said that this is the 4th consecutive day that our country recorded over 2,000 infections, equivalent to nearly 3 months ago. On the same day, 9,481 people recovered from the disease.

Regarding the Covid-19 epidemic today 5-8, the Ministry of Health said that this is the 4th consecutive day that our country recorded over 2,000 infections, equivalent to nearly 3 months ago. On the same day, 9,481 people recovered from the disease.

Regarding the situation of the Covid-19 epidemic today, the Ministry of Health said that from 16 hours on 4-8 to 16 hours on 5-8, on the National System of Covid-19 Case Management recorded 2,074 cases, an increase of 62 cases compared to the previous day.  equivalent to the time almost 3 months ago.

Since the beginning of the epidemic, Vietnam has had 11,192,043 cases, ranking 12/227 countries and territories, while with the rate of cases per 1 million people, Vietnam ranks 112/227 countries and territories (on average, every 1 million people have 112,862 cases).

During the day 9,481 patients were declared cured, bringing the total number of recovered cases to 9,957,655. The number of patients on oxygen was 46.

The total number of deaths from Covid-19 in Vietnam to date is 43,094, accounting for 0.4% of the total number of cases.

The total number of deaths ranked 24/227 territories, the number of deaths per 1 million inhabitants ranked 134/227 countries and territories in the world. Compared to Asia, the total number of deaths ranked 6/49 (ranked 3rd in ASEAN), deaths per 1 million people ranked 27th out of 49 Asian countries and territories (ranked 5th in ASEAN).

On August 4, 387,222 doses of Covid-19 vaccine were administered. Thus, the total number of vaccine doses that have been administered is 247, 726, 474 doses, of which:

The number of doses administered to people aged 18 years and older is 214,312,885 doses: Dose 1 is 71,308,109 doses; Dose 2 is 68,875,965 doses; Dose 3 (Abdala vaccine) is 1,513,541 doses; Additional shots were 13,946,156 doses; The 1st booster shot was 48,417,467 doses; The 2nd booster shot was 10,251,647 doses.

The number of doses administered to children aged 12-17 years is 20,922,411 doses: Dose 1 is 9,054,374 doses; Nasal 2 is 8,708,288 doses; The 1st booster shot was 3,159,749 doses.

The number of doses administered to children aged 5-11 years is 12,491,178 doses: Dose 1 is 8,071,113 doses; Dose 2 is 4,420,065 doses

* Nguồn

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [Thụy Điển] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Công Nghệ Chalmers 2022-2023
Next post Người phụ nữ ngủ nghĩa địa ‘nhặt’ được 2 đứa con, làm mẹ ở tuổi 18

Leave a Reply

Close

where is this