Điểm sàn của Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 23 điểm ảnh 1

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành học năm 2022.

Nội dung bài viết ẩn

Theo đó, mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2022 dao động từ 19 đến 23 điểm.

Các ngành có mức điểm sàn cao nhất với 23 điểm gồm: Y khoa; Răng Hàm Mặt. Tiếp đó là ngành Y học cổ truyền với mức điểm sàn 21. Các ngành học còn lại cùng có mức điểm sàn là 19. Như vậy điểm sàn cao nhất của Trường ĐH Y Hà Nội cao hơn quy định tối thiểu của Bộ GD&ĐT là 1 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.170 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2021) với 13 ngành/chuyên ngành bằng 3 phương thức xét tuyển chính, gồm: Xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế.

Ở phương thức xét dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (đối với tất cả các ngành đào tạo) trường dành 75% tổng chỉ tiêu, thí sinh chỉ sử dụng tổ hợp 3 bài thi, môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

Về xét tuyển thẳng (khoảng 25% chỉ tiêu mỗi ngành), Trường ĐH Y Hà Nội chỉ dựa vào kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Trước đó, Trường ĐH Y Hà Nội vừa thông báo quyết định công nhận 123 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào trường năm 2022.

Trong đó, tại cơ sở chính ở Hà Nội, có 99 thí sinh trúng tuyển thẳng vào ngành Y khoa.

Ngành Y học cổ truyền, ngành Dinh dưỡng có 1 thí sinh được tuyển thẳng; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Răng – Hàm – Mặt đều có 3 thí sinh được tuyển thẳng; 2 thí sinh được tuyển thẳng vào ngành Khúc xạ nhãn khoa.

Phân hiệu Thanh Hóa có 14 thí sinh được tuyển thẳng.

The industries with the highest floor score with 23 points include: Medicine; Dentomaxillofacial. Next is Traditional Medicine with a floor of 21. The remaining disciplines have a floor of 19. Thus, the highest floor score of Hanoi Medical University is 1 higher than the minimum prescribed by the Ministry of Education and Training. the point.

This year, Hanoi Medical University recruited 1,170 targets (an increase of 20 targets compared to 2021) with 13 majors/specialties using 3 main admission methods, including: direct admission, high school graduation exam results and consider combining test scores with an international certificate of English or French.

In the method of judging based on the results of the high school graduation exam (for all training disciplines), the school spends 75% of the total target, candidates only use a combination of 3 exams, subjects: Math, Chemistry, Biology for admission.

Regarding direct admission (about 25% of each target), Hanoi Medical University only relies on the results of national and international competitions to select excellent students, international Olympics and national and international science and technology.

Previously, Hanoi Medical University has just announced the decision to recognize 123 candidates who have been admitted to full-time universities for direct admission and direct admission to the school in 2022.

In which, at the main campus in Hanoi, 99 candidates were admitted directly to the medical field.

Traditional Medicine and Nutrition have 1 candidate directly recruited; Medical Laboratory Engineering and Dental – Jaw – Facial industry have 3 candidates directly recruited; 2 candidates were recruited directly into the field of Ophthalmic Refraction.

Thanh Hoa Branch has 14 candidates directly recruited.

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post 32,000 người châu Phi nhận được học bổng từ Ấn Độ
Next post Một thí sinh Cà Mau trượt đại học vì ngủ quên trong giờ thi tiếng Anh

Leave a Reply

Close

where is this