Nội dung bài viết ẩn

Sally Bigwood phê phán đề xuất của chính phủ về việc ngừng cho sinh viên đại học vay vốn không có môn toán và tiếng Anh GCSE

Trong bài viết quan điểm của mình ( Đổi mới giáo dục mới nhất của chính phủ? Cấm sinh viên nghèo ra khỏi trường đại học, ngày 21 tháng 3 ), Hillary Gyebi-Ababio đề cập đến kế hoạch của bộ trưởng các trường đại học, Michelle Donelan, để ngăn chặn các khoản vay cho sinh viên không có toán GCSE và tiếng Anh. Đây là một bước đi đặc biệt nguy hiểm, ngay cả với bản chất không mấy hấp dẫn của chính phủ Tory hiện tại.

Đề xuất này là tùy tiện nhất. Tồi tệ nhất, đó là một cuộc tấn công vào những người trẻ tuổi có hoàn cảnh nghèo nhất. Người ta chấp nhận rằng học sinh sống ở các khu vực khó khăn có nhiều khả năng được giảng dạy bởi các giáo viên toán thiếu kinh nghiệm hoặc một người không có bằng cấp môn học. Tôi có thể chỉ cho bộ trưởng nghiên cứu của Quỹ Nuffield (2018), Quỹ Thị trường Xã hội (2016) và những người khác.

Một cách tiếp cận tích cực hơn sẽ là bộ trưởng làm việc với các đồng nghiệp của trường để giải quyết tình trạng thiếu toán có trình độ và các giáo viên khác trong trường học? Rốt cuộc, giáo dục toán học mang lại lợi ích cho tất cả các công dân, không chỉ những người đi học đại học. Kiến thức về toán học giúp một mô hình phát hiện trong thông tin, phân tích một cách có hệ thống, giải quyết vấn đề, giải thích dữ liệu và sử dụng tư duy phê phán và lý luận logic.

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post [AUSTRALIA] VÌ SAO DU HỌC SINH NÊN CHỌN HỌC TẠI UTS COLLEGE?
Next post Bỏ không thi là auto đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ?

Leave a Reply

Close

where is this