du học New Zealand hoặc Canada (hoặc nước khác cũng được miễn là có gói học bổng phù hợp) các ngành kinh tế ạ.