Gia đình em đông con nên budget k cao, nếu được học bổng cao cao tí thì mới có cơ hội ạ 🙁