GPA lớp 11 nó được 9.1, IELTs thì đang luyện, không biết target bao nhiêu thì có thể xin học bổng cao ạ?