[HN/Online] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Chương Trình: Học Bổng Tester Pháp – Việt Từ Hội Hữu Nghị Pháp – Việt, Hiệp Hội Hợp Tác Vì Trẻ Em Việt Nam 2022