Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Mike Walker OBE Scholarships Tại Royal Holloway, University Of London 2022-2023

Royal Holloway, Đại học London tài trợ cho sinh viên theo học chương trình thạc sĩ thông qua học bổng Mike Walker OBE tại Vương quốc Anh cho năm học 2022/2023.

Học bổng này dành cho các sinh viên sau đại học toàn phần hoặc bán thời gian tại Trường Khoa học Kỹ thuật, Vật lý và Toán học.

Royal Holloway, Đại học London được thành lập với tên gọi Cao đẳng Bedford vào năm 1849 và trở thành sự hợp nhất của Cao đẳng Bedford và Cao đẳng Hoàng gia Holloway vào năm 1985.

Đây là trường đại học nghiên cứu công lập xếp hạng 29 tại Vương quốc Anh. Royal Holloway được đặc ân là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan hàng đầu thế giới về khoa học, nghệ thuật, quản lý, kinh tế và luật. Khi học tập tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều chuyên gia từ khóa học và liên tục được đầu tư vào các nguồn lực với tư cách là một trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu.

 • Hạn chót apply học bổng: Applications must be submitted by 11.59 pm (UK time) 11 July 2022.

Mô tả học bổng:

 • University or Organization: Royal Holloway, University of London
 • Department: NA
 • Course Level: postgraduate
 • Award: £12,000
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Home or International
 • The award can be taken in the United Kingdom

Điều kiện apply học bổng:

Eligible Countries: All nationalities.

 • Eligible Course or Subjects: postgraduate degree in MSc Information Security, Information Security with a Year in Industry, Computer Science by Research, Artificial Intelligence, Computational Finance, Data Science and Analytics, Machine Learning, Mathematics for Applications, Mathematics of Cryptography and Communications
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have achieved, or be on target to achieve, a 2:1 degree or higher.
 • All international students enter full or part-time postgraduate Studies programs at the university.

Hướng dẫn apply

How to Apply: To participate, firstly, students have to be enrolled in an postgraduate taught program at the university. After being enrolled, applications must be submitted via RH Direct.

 • Supporting Documents: Students must provide a supporting statement of no more than 400 words. which should include:
 • Academic achievements and other activities you are particularly proud of and why these matter to you;
 • Why you have chosen to do the degree you have applied for;
 • Your future aspirations and how the scholarship will help you achieve these and contribute to society;
 • From a financial standpoint, what impact this scholarship would have on your education;
 • Any unique personal or family circumstances are affecting your requirement for financial assistance.
 • Admission Requirements: To study for a postgraduate degree, you will need to meet Royal Holloway’s general entrance requirements, as well as those set by the department to which you’ve applied.
 • Language Requirement: If your first language is not English, you’ll need to demonstrate your English language skills through a recognized qualification.

Quyền lợi học bổng The Royal Holloway, University of London, will provide the award amount of a £12,000 tuition fee discount for the home or international students.

Liên hệ ngay với Đồng Thịnh hoặc để lại thông tin ở Đây để được nhận danh sách các học bổng lớn của các trường đại học Anh, Úc, Mỹ và hướng dẫn làm hồ sơ xin học bổng, du học các nước hoàn toàn miễn phí nha!

Previous post SYDNEY CÓ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC VÀ THẬT SỰ AN TOÀN?
Next post DU HỌC TẠI TRƯỜNG TOP 25 CỦA MỸ – SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY

Leave a Reply