Hướng dẫn mới nhất về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Thí sinh F0 được dự thi