[Ireland] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Ireland Fellows Programme Năm 2023 – 2024