Liên minh các trường đại học Vương quốc Anh từ bỏ cách tiếp cận quốc gia để đánh dấu tranh chấp