Lo ngại về nạn đói lan rộng ở trẻ em làm dấy lên lời kêu gọi phổ cập bữa ăn học đường miễn phí ở Vương quốc Anh