Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, một thí sinh ở Cà Mau ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh. Trong khi thí sinh này trong đội tuyển Vật lý của trường, tổng điểm các môn thi của em là 50,22 điểm.

Nội dung bài viết ẩn

Đó là trường hợp của em H.N.T., học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Kết quả thi của T. gồm: Toán 8,8 điểm, Ngữ văn 7.75 điểm, Vật lý 9,5 điểm, Hóa học 9 điểm, Sinh học 6,75 điểm, Khoa học tự nhiên 8,42 điểm và tiếng Anh 0 điểm. Tổng điểm các môn thi của T. là 50,22 điểm.

Theo lời kể của em H.N.T., sau khi nhận đề, em làm nháp vào tờ đề gần hết đề, với khoảng hơn 40 câu. Khi được khoảng 15 – 20 phút của thời gian thi, em mệt quá nên gục xuống bàn khi nào không hay.

Do em chưa điền vô phiếu trắc nghiệm nên tới lúc giám thị kêu T. dậy nộp bài thì phần trả lời không có gì hết. Em tỉnh dậy thì lúc đó giám thị đã yêu cầu nộp bài.

Nhận xét về học lực của em H.N.T, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cho hay, em H.N.T học giỏi và nằm trong đội tuyển môn Vật lý của trường. Với học lực của T., em thừa sức đậu đại học. Tuy nhiên, việc em ngủ quên trong giờ thi như thế đúng là tiếc. Thầy cô, bạn bè cũng động viên em ấy cố gắng ôn tập, chờ năm tới thi lại.

Ông Phạm Việt Hưng, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cho biết thêm, về quy chế, giáo viên coi thi làm đúng quy chế thi. Theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, vào phòng thi, giáo viên coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc riêng một thí sinh.

“Khi còn 15 phút nữa hết giờ, cán bộ coi thi 1 thông báo cho cả phòng thi. Đến khi chỉ còn 5 phút cuối trước khi hết giờ, giám thị yêu cầu thí sinh là kiểm tra lại bài, số báo danh, mã đề và được phép nhắc nhở 2 lần. Giám thị không thể nhắc nhiều lần vì làm như thế sẽ ảnh hưởng các em khác đang tập trung làm bài”, ông Hưng giải thích thêm.

According to H.N.T., after receiving the topic, I drafted almost the entire topic on the sheet, with more than 40 sentences. When I got about 15-20 minutes of the exam time, I was so tired that I collapsed on the table when I was not good.
Because I had not filled out the multiple choice form, when the proctor asked T. to get up and submit the test, the answer was nothing. I woke up and at that time the proctor asked to submit the assignment.
Commenting on H.N.T’s academic performance, Mr. Le Chi Nguyen, Principal of Phan Ngoc Hien High School for the Gifted, said that H.N.T did well in school and was in the school’s Physics team. With T.’s academic ability, I have more than enough strength to go to university. However, it is a pity that I fell asleep during the exam like that. Teachers and friends also encouraged him to study hard and wait for the exam next year.
Mr. Pham Viet Hung, head of the exam score of Phan Ngoc Hien High School for the Gifted, added that, about the regulations, the teachers considered the exam to follow the exam regulations. In accordance with the regulations of the Ministry of Education and Training, when entering the exam room, the exam teacher can only give general reminders, not a single candidate.
“When there are 15 minutes left to the end of time, the examiner 1 informs the whole exam room. When there are only 5 minutes left before the time is up, the proctor asks the candidates to check the lesson, the registration number, the code and is allowed to remind twice. The superintendent cannot remind many times because doing so will affect other children who are concentrating on their work”, Mr. Hung explained.

* Nguồn Tư vấn du học Anh Quốc – Quốc Tế Du Học Đồng Thịnh dongthinh.co.uk (+84) 96 993.7773 | (+84) 96 1660.266 | (+44) 020 753 800 87 | info@dongthinh.co.uk

Nguyễn Xuân Khôi

Nguyễn Xuân Khôi

facebook.com/xuankhoi.nguyen27 0363180999
Previous post Điểm sàn của Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 23 điểm
Next post Đại học Kinh tế TP HCM lấy hai mức điểm sàn

Leave a Reply

Close

where is this