[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học KDDI Foundation Scholarships Tại Đại Học Kyushu 2022-2023