+ An ninh mạng + Kinh tế đối ngoại Mọi người có thể cho em review 1 vài trường có đào tạo 2 ngành này ko ạ.