Thí sinh tất cả 9 địa phương tại TT-Huế đến làm thủ tục chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT