[Thụy Điển] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Công Nghệ Chalmers 2022-2023