[Thụy Sĩ] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Swiss Government Excellence Scholarships 2023/2024