[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Học Viện Công Nghệ Bắc Kinh (Beijing Institute Of Technology) 2022-2023