Trường đại học nơi giáo viên chết vì Covid ‘khuyến khích nhân viên phá vỡ các quy tắc và gây nguy hiểm cho cuộc sống’