[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Young Leaders’ Program (YLP) MEXT Của Chính Phủ Nhật Bản 2022-2023