Vậy giờ em có thể qua Sip du học 1 -2 năm . rồi chuyển tiếp qua Úc du học thì có được không ạ?