Với thành tích hiện tại thì liệu e có khả năng xin học bổng Mỹ không ạ, nếu được thì khả năng xin được bn phần trăm ạ?