Youtuber có nhiều lượt theo dõi nhất thế giới: Làm việc không dừng suốt 8 ngày, người bình thường không muốn cuộc sống như vậy